Ogłoszenia o zamówieniach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłosznia

Artykuły

"Postępowanie na wybór najemcy browaru rzemieślniczego Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej"

7 października 2020

 

Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wybór najemcy budynku wraz z gruntem pod budynkiem i terenem przyległym, stanowiących część Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej z przeznaczeniem na produkcję piwa w browarze rzemieślniczym oraz świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych. Spółka oferuje 30-letni najem budynków. Potencjalni najemcy na złożenie kompletnych ofert mają czas do 4 listopada 2020 roku. Spółka Fabryka Pełna Życia ze swojej strony zobowiązuje się do doprowadzenia wszystkich niezbędnych mediów oraz uporządkowania terenu w sąsiedztwie budynku.

Najważniejsze założenia postępowania przetargowego:

  1. Najemca zobowiązany będzie do wykonania prac budowlanych przy browarze i jego wyposażenia ze środków własnych.
  2. Zakończenie przebudowy budynku przyszłego browaru i jego wyposażenie przewidziano w terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
  3. Najemca, wraz z ofertą, zobowiązany jest przedstawić koncepcję przebudowy browaru rzemieślniczego z restauracją, obejmującą wizualizację zewnętrzną budynku, aranżację wnętrz, ogródka gastronomicznego oraz kosztorys budowlany, sporządzone na podstawie wymagań dot. standardu przedmiotu najmu oraz jego zgodności w zakresie wystroju, aranżacji i zastosowanych materiałów do „Szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia” autorstwa pracowni Analog.
  4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a.) zgodność ze „Szczegółową koncepcją urbanistyczno-architektoniczną Priorytetowego Obszaru Rewitalizacji Centrum w Dąbrowie Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem Fabryki Pełnej Życia”,

b.) wielkość nakładów finansowych na nakłady trwałe, jakie Najemca przeznaczy na dostosowanie pofabrycznych budynków do celów browaru rzemieślniczego z zapleczem gastronomicznym,

c.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu najmu powierzchni budynku,

d.) wielkość miesięcznego czynszu z tytułu najmu ogródka gastronomicznego.

Do postępowania zaproszono oferentów prowadzących działalność gospodarczą, którzy dysponują odpowiednim doświadczeniem w produkcji piwa w browarze rzemieślniczym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie prac przewidzianych umową, która ma zostać zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, w tym na poniesienie zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych.

 
 

Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej

24 czerwca 2020

Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona obiektowa, ochrona imprez, zabezpieczenie medyczne i sanitarne imprez, które będzie organizowała Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie Górniczej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 214 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn.zm.) 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-04
Data publikacji:2020-02-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Sekretariat
Liczba odwiedzin:9251